Aportem la nostra experiència com a professionals de més de 25 anys en el sector i comptem en cada nivell operatiu amb professionals especialitzats en les diferents àrees d’activitat.

Conegui a la gent que ho pot fer possible. De vegades som partícips de reptes, donant solucions tècniques i constructives a les diferents tipologies dels projectes que gestionem.

1. Valoració ràpida

Contactamos con nuestros clientes antes de 24 horas, tras su solicitud de información y presupuesto sin compromiso. Realizamos la visita y recogemos toda la información disponible para realizar la valoración y propuesta técnica más efectiva para que se adapte a las necesidades del cliente.

2. Disponibilitat d'equipo tècnic

Segons de la tipologia de el projecte a realitzar, destinem els professionals del nostre equip, que més poden adequar-se a el projecte de construcció a gestionar.

3. Pressupostos ajustats i reals

Vam contactar amb els nostres clients abans de 24 hores, després de la seva sol·licitud d’informació i pressupost sense compromís. Realitzem la visita i recollim tota la informació disponible per a realitzar la valoració i proposta tècnica més efectiva perquè s’adapti a les necessitats del client.

4. Garantia d'experiencia

Els professionals que conformen l’equip de Biloba Projectum, estan titulats i aporten anys d’experiència en la gestió d’obres de construcció per a diferents sectors professionals.