LÍNIES D’ACTIVITAT

Biloba Projectum Constructora desenvolupa la seva activitat professional i de servei en tres àmbits de gestió diferenciats:

PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ
I INTERIORISME

Gràcies a l'experiència acumulada dels professionals que componen el nostre equip, elaborem projectes d'edificació tant per a empreses com per a particulars, amb la màxima exigència en el seguiment dels costos i els terminis d'execució.

HOTELS

Oferim solucions constructives i de rehabilitació per a hotels i apartaments. El nostre ampli ventall d'industrials i proveïdors ens garanteix la resolució de les necessitats plantejades pels nostres clients. L'experiència en el sector ens avala.

CONSTRUCCIÓ

Com a constructora oferim els nostres serveis a promotors i inversors que necessitin construir immobles o fer reformes complint sempre els estàndards de qualitat i de control pressupostari i els terminis acordats.

OFICINA TÈCNICA

El nostre Departament Tècnic ofereix els serveis de tramitació de projectes, inspeccions tècniques i informes tècnics i analitza totes les possibilitats amb l'objectiu d'oferir la millor solució.