MEDI AMBIENT

Biloba Projectum Constructora neix amb l'objectiu de preservar la natura. Per això som molt conscients de l'impacte que les males pràctiques produeixen en el medi ambient, tant en l'execució dels projectes com en l'ús posterior per manca de manteniment. Amb la finalitat de preservar el medi ambient, reduïm constantment l'impacte dels treballs en els projectes que executem. Complim sempre tots els requisits legals aplicables i conscienciem els treballadors de la seva importància, atès que per als nostres clients també és vital el respecte del medi ambient.

SEGURETAT I SALUT, PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

QUALITAT

Biloba Projectum Constructora s'implica en la seguretat i la salut no solament dels treballadors sinó també dels usuaris i vianants. Hem establert en la nostra societat un departament orientat a la disminució dels accidents. El nostre departament està avalat pel CAATEEB amb l'únic objectiu de disminuir els accidents laborals i proporcionar els mitjans necessaris per millorar els llocs de treball.

 

La prevenció de riscos laborals és un dels nostres pilars fonamentals per planificar i desenvolupar els treballs. La formació dels treballadors i la participació de tots els implicats en el procés són les eines per a un funcionament perfecte.

Les obres estan marcades pels requisits del projecte i les necessitats dels clients, segons el nostre procediment de control de qualitat, avalat pel CAATEEB i pel COAM. Vetllem pel compliment del CTE. La nostra missió és satisfer els nostres clients, i ho fem complint tots els requisits que es defineixen en el projecte i proporcionant sempre noves visions i processos a fi de millorar la qualitat del producte final. La implicació total del personal i la col·laboració de l'equip de treball fan que les nostres obres siguin reconegudes per la qualitat dels seus acabats.

RESPONSABILITAT SOCIAL