Biloba Projectum Constructora

Construcció i reforma d'edificis i habitatges

La nostra tasca  és la construcció, i rehabilitació, orientem  als  nostres  clients  per  a la  bona  execució  dels  projectes  de  construcció.

Biloba Projectum Constructora es compon d’un equip de professionals format per arquitectes, enginyers, arquitectes tècnics i interioristes capaços de dissenyar i executar tot tipus d’obres per així cobrir les necessitats dels nostres clients quant al projecte, l’oficina tècnica i la coordinació de seguretat i, sobretot, per complir les normatives i seguir les planificacions detallades.

Sostenibilitat

Per tal de preservar el medi ambient, reduïm constantment l’impacte dels treballs en els projectes que executem.

Des Biloba Projectum Constructora estem compromesos amb els valors dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (2015-2030) també coneguts per les seves sigles ODS, són una iniciativa impulsada per les Nacions Unides.

Vol més informació?