En Biloba Projectum Constructora oferim els nostres serveis per a promotors i inversors que necessitin construir immobles o fer reformes complint sempre els estàndards de qualitat i de control pressupostari i els terminis acordats.

Biloba Projectum disposa d’àmplia experiència en l’execució de treballs en obres de rehabilitació d’edificis i habitatges, així com en construcció d’habitatge residencial, atenint-nos a el nou codi tècnic de l’edificació vigent actualment.

Hotels

Oferim solucions constructives i de rehabilitació per a hotels i apartaments. El nostre ampli ventall d’industrials i proveïdors ens garanteix la resolució de les necessitats plantejades pels nostres clients. L’experiència en el sector ens avala.

Projectes interiorisme

Gràcies a l’experiència acumulada dels professionals que componen el nostre equip, elaborem projectes d’edificació tant per a empreses com per a particulars, amb la màxima exigència en el seguiment dels costos i els terminis d’execució.

Rehabilitació

El nostre equip tècnic estudiarà el seu edifici i les patologies per poder oferir les solucions més avançades i especialitzades.

Conjuntament li facilitem el nostre servei per a la rehabilitació del seu edifici des de l’inici fins al final, inclòs la gestió de tràmits de les subvencions. Així aconseguim agilitat, bona planificació i coordinació i alhora optimitzem la qualitat i el temps d’execució per a cada projecte.

Sostenibilitat

Biloba Projectum Constructora neix amb l’objectiu de preservar la natura devant  els  processos de construcció. Per això som molt conscients de l’impacte que les males pràctiques produeixen en el medi ambient, tant en l’execució dels projectes com en l’ús posterior per manca de manteniment. Amb la finalitat de preservar el medi ambient, reduïm constantment l’impacte dels treballs en els projectes que executem. Complim sempre tots els requisits legals aplicables i conscienciem els treballadors de la seva importància, atès que per als nostres clients també és vital el respecte del medi ambient. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible pretenen ampliar els Objectius de Desenvolupament de l’Mil·lenni (ODM) i assolir aquells objectius que no es van complir. La idea central és que tots els països, amb independència del seu nivell de desenvolupament o riquesa, es comprometin a promoure la prosperitat i a protegir el medi ambient.