Política de cookies

1. Identitat del titular del lloc web
Biloba Projectum, S. L., amb domicili al carrer París 209, 3r 2a, 08008 Barcelona, ​​i CIF núm. B-66135625. La seva web és www.bilobaprojectumconstruccion.barcelona (telèfon de contacte: 609 143 776). En endavant es farà referència a l'empresa per designar a lempresa titular del lloc web.
2. Acceptació de les condicions dús
Aquestes condicions (d'ara endavant, avís legal) tenen per objecte regular l'ús d'aquest web que l'empresa posa a disposició del públic en aquesta URL. La utilització del lloc web per un tercer us atribueix la condició d'usuari i suposa l'acceptació plena per aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que s'incorporen al present avís legal. L'empresa pot oferir a través del lloc web serveis o productes que es poden trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin o modifiquin les presents condicions i sobre les quals s'informarà l'usuari en cada cas concret.
3. Ús correcte del lloc web
L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, aquest avís legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web o els serveis que s'hi prestin amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present avís legal, lesius per als interessos o drets de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar o deteriorar de qualsevol manera el lloc web o els seus serveis o impedir un gaudi normal del lloc web per altres usuaris.
Així mateix, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar ni fer malbé de cap altra manera les dades, programes, documents electrònics i altres continguts que es trobin al lloc web de l'empresa.

L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals l'empresa presta el servei, així com a no fer accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d'alteració als sistemes informàtics de l'empresa o de tercers.

4. Propietat intel·lectual i industrial
Tots els continguts del lloc web, llevat que s'indiqui el contrari, són de titularitat exclusiva de l'empresa i, amb caràcter enunciatiu, encara que no limitatiu, el disseny gràfic, el codi font, els logos, els textos, els gràfics, les il·lustracions , les fotografies i els altres elements que apareixen al lloc web. Igualment, tots els noms comercials i marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web estan protegits per la llei.