biloba-responsabilitat-civil-2

Responsabilitat social estem implicats en la integració i la relació amb entitats socials que ens aporten aquest gran valor humà a Biloba Projectum.

Seguretat i salut, prevenció de riscos laborals

Ens impliquem en la seguretat i la salut no solament dels treballadors sinó també dels usuaris i vianants. Hem establert en la nostra societat un departament orientat a la disminució dels accidents. El nostre departament està avalat pel CAATEEB amb l’únic objectiu de disminuir els accidents laborals i proporcionar els mitjans necessaris per millorar els llocs de treball.

La prevenció de riscos laborals és un dels nostres pilars fonamentals per planificar i desenvolupar els treballs. La formació dels treballadors i la participació de tots els implicats en el procés són les eines per a un funcionament perfecte.

Incorpora

El Programa Incorpora de La Caixa: impulsa la integració sociolaboral de persones en risc d’exclusió gràcies al compromís dels tècnics Incorpora i de les empreses que hi col·laboren.

www.incorpora.org

Federació ACAPPS

L’objectiu de la Federació d’ACAPPS és aconseguir la plena integració de la persona sorda en tots els àmbits: educatiu, laboral, social i cultural.

www.acapps.org